12.07.2015 сина ми Николай на посещение
при нашия приятел Алфред Вебер.

        
        
        
  

Моите кучета