МОИТЕ НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

1 място Слънчев бряг – 240 км, 230 гълъба – 2014 г.
1 място Каварна – 280 км, 211 гълъба – 2014 г.
1 място Роман Румъния – 581 км, 40 гълъба – 2014 г.
1 място Фокшан Румъния – 438 км, 56 гълъба – 2014 г.
1 място финал 420 км гълъбодрум Радево 2012 г.
1 място Национална асова класация Категория В (300-600) – многогодишни женски - 2010 г.
1 място Национална асова класация - майстор средни разстояния – 2010 г.
1 място Национална асова класация Категория В (300-600) – едногодишни женски - 2007 г.
1 място Сарат2 Румъния – 408 км, 259 гълъба – 2010 г.
1 място Бузау Румъния – 500 км, 836 гълъба 2010 г.
1 място асова класация двегодишни резултати кат. Д (100-700) женски многогодишни 2008-2009 г.
1 място асова класация кат. Д - женски едногодишни 2008 г.
1 място майстор средни разстояния 2008 година.
1 място асова класация категория В – женски многогодишни – 2008 г.
1 място асова класация категория В – мъжки едногодишни – 2008 г.
1 място майстор къси разстояния 2008 година.
1 място асова класация категория А – женски многогодишни – 2008 г.
1 място асова класация категория А – женски едногодишни – 2008 г.
1 място асова класация категория А – мъжки едногодишни – 2008 г.
1 място асова класация категория В – мъжки едногодишни – 2008 г.
1 място Бузау2 Румъния – 410 км, 180 гълъба 2008 г.
1 място Бузау Румъния – 410 км, 99 гълъба 2008 г.
1 място Каварна2 – 345 км, 252 гълъба 2008 г.
1 място Каварна1 – 345 км, 286 гълъба 2008 г.
1 място Карнобат2 – 210 км, 297 гълъба 2008 г.
1 място Нова Загора – 135 км, 277 гълъба 2008 г.
1 място Варна – 304 км, 303 гълъба 2007 г.
1 място Нова Загора – 112 км, 388 гълъба 2007 г.
1 място майстор средни разстояния 2006 година.
1 място асова класация категория В – мъжки многогодишни – 2006 г.
1 място асова класация категория В – женски едногодишни – 2006 г.
1 място асова класация категория В – мъжки едногодишни – 2006 г.
1 място асова класация категория А – мъжки едногодишни – 2006 г.
1 място Ваклино3 – 348 км, 242 гълъба 2006 г.
1 място Ваклино1 – 348 км, 365 гълъба 2006 г.
1 място Карнобат3 – 200 км, 225 гълъба 2006 г.

2 място Слънчев бряг – 240 км, 230 гълъба – 2014 г.
2 място Каварна – 280 км, 211 гълъба – 2014 г.
2 място Бърланд Румъния – 581 км, 84 гълъба – 2014 г.
2 място Национална асова класация Категория В (300-600) – многогодишни мъжки - 2010 г.
2 място Сарат2 Румъния – 408 км, 259 гълъба – 2010 г.
2 място Бузау Румъния – 500 км, 836 гълъба 2010 г.
2 място асова класация двегодишни резултати кат. А (100-400) женски многогодишни 2008-2009
2 място асова класация двегодишни резултати кат. Д (100-700) мъжки многогодишни 2008-2009
2 място асова класация кат. Д (100-700) мъжки многогодишни 2009 г.
2 място асова класация кат. А (100-400) мъжки едногодишни 2009 г.
2 място майстор къси разстояния 2009 година
2 място Каварна3 – 322 км, 139 гълъба 2009 г.
2 място асова класация кат. Д (100-700) женски многогодишни - 2008 г.
2 място асова класация категория В – женски многогодишни – 2008 г.
2 място асова класация категория А – женски многогодишни – 2008 г.
2 място асова класация категория А – женски едногодишни – 2008 г.
2 място асова класация категория А – мъжки едногодишни – 2008 г.
2 място Бузау2 Румъния – 410 км, 180 гълъба 2008 г.
2 място Бузау Румъния – 410 км, 678 гълъба 2008 г.
2 място Каварна2 – 345 км, 252 гълъба 2008 г.
2 място Каварна1 – 345 км, 286 гълъба 2008 г.
2 място Карнобат2 – 210 км, 297 гълъба 2008 г.
2 място Нова Загора – 135 км, 277 гълъба 2008 г.
2 място Васлуи Румъния – 556 км, 148 гълъба 2007 г.
2 място Фокшан Румъния – 441 км, 208 гълъба 2007 г.
2 място Нова Загора – 112 км, 388 гълъба 2007 г.
2 място асова класация категория А – мъжки едногодишни – 2006 г.

3 място финал 505 км гълъбодрум Слънчев бряг 2015 г.
3 място Петолъчка – 153 км, 169 гълъба – 2014 г.
3 място Слънчев бряг – 240 км, 230 гълъба – 2014 г.
3 място Каварна – 280 км, 211 гълъба – 2014 г.
3 място Роман Румъния – 581 км, 40 гълъба – 2014 г.
3 място Фокшан Румъния – 438 км, 56 гълъба – 2014 г.
3 място Сарат2 Румъния – 408 км, 259 гълъба – 2010 г.
3 място Бакау Румъния – 510 км, 678 гълъба – 2010 г.
3 място Бузау Румъния – 500 км, 836 гълъба 2010 г.
3 място асова класация двегодишни резултати кат. Д (100-700) женск многогодишни 2008-2009 г.
3 място асова класация категория А – мъжки едногодишни – 2009 г.
3 място асова класация двегодишни резултати кат. А (100-400) мъжки многогодишни 2008-2009
3 място асова класация категория А – женски едногодишни – 2009 г.
3 място асова класация кат. А (100-400) мъжки едногодишни 2009 г.
3 място Каварна3 – 322 км, 139 гълъба 2009 г.
3 място Каварна1 – 322 км, 287 гълъба 2009 г.
3 място асова класация кат. Д (100-700) женски многогодишни - 2008 г.
3 място асова класация категория А – женски едногодишни – 2008 г.
3 място асова класация категория А – женски многогодишни – 2008 г.
3 място асова класация категория А – мъжки многогодишни – 2008 г.
3 място асова класация категория А – мъжки едногодишни – 2008 г.
3 място Бузау Румъния – 410 км, 678 гълъба 2008 г.
3 място Каварна2 – 345 км, 252 гълъба 2008 г.
3 място Каварна1 – 345 км, 286 гълъба 2008 г.
3 място Карнобат2 – 210 км, 297 гълъба 2008 г.
3 място Петолъчка – 188 км, 336 гълъба 2008 г.
3 място Нова Загора – 135 км, 277 гълъба 2008 г.
3 място Фокшан Румъния – 441 км, 208 гълъба 2007 г.
3 място Нова Загора – 112 км, 388 гълъба 2007 г.
3 място асова класация категория В – мъжки едногодишни – 2006 г.
3 място Ваклино2 – 348 км, 284 гълъба 2006 г.